KRI Bima Suci sri lanka

KRI Bima Suci Singgah di Colombo Sri Lanka

Militer.or.id – KRI Bima Suci Singgah di Colombo Sri Lanka. KRI Bima Suci, bersama Satuan Latihan Kartika Jala Krida¬† 2017…