SS2-V1

Gunakan SS2-V1, Lanal Yogyakarta Latihan Menembak

Militer.or.id – Gunakan SS2-V1, Lanal Yogyakarta Latihan Menembak. Latihan menembak menggunakan senjata SS.2-V1 Pindad jarak 100 m dengan urutan kegiatan…